Tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített tudománykommunikáció a természettudományban MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

A Tudománykommunikáció a természettudományban MSc a világszerte Science Communication néven ismert szak első kelet-közép-európai képzési programja. Célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik képesek a természettudományos-műszaki ismeretek sokoldalú, korszerű és hiteles megjelenítésére a médiában, illetve a közgyűjteményekben.

Milyen irányba szakosodhatnak hallgatóink?

- A Tudománykommunikáció, tudományos ismeretterjesztés specializációban a nívós és népszerű országos napilapok, internetes portálok, rádiók tudományos szerkesztőitől tanulhatsz;
- A Természettudományos múzeumi ismeretterjesztés specializáció az ország neves múzeumaiba, science centereibe kalauzol el azt vizsgálva, hogy miként lehet a 21. századi igényeknek megfelelően bemutatni tudományos tartalmakat;

Mindkét specializációban megismerkedhetsz a kutatásmenedzsment módszereivel, amelyekkel egyetemeken, kutatóintézetekben folytatott kommunikációs munkára és projektvezetésre készít fel.

A szak gondozója a Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központja. A képzés 2011 szeptemberében indult, másodéves hallgatóink diplomázás előtt állnak: szakdolgozati témájukat többen eredményesen prezentálták a kari TDK-konferencián

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

A szakra való jelentkezés feltétele természettudományos vagy műszaki alapképzettség, vagy a területen szerzett jártasság (50 kreditnyi természettudományos tárgy sikeres elvégzése). Várjuk a képzésbe a természettudományi, informatikus, műszaki és agrár alapszakokon (BSc) végzetteket vagy e területeken MSc, illetve 5 éves képzésben szerzett egyetemi diplomával rendelkezőket, és azokat az orvosokat, pszichológusokat is, akik kommunikációs képességeiket fejleszteni kívánják, hogy tudományáguk ismereteit hatásosan terjeszthessék, vagy kutatásmenedzseri munkát végezhessenek.

A mesterszak szerkezete

A képzés során a tudományos média elméletét és gyakorlatát egyaránt megismerhetik a hallgatók. Általános médiaelméleti, sajtó és PR ismereteket szereznek, elsajátítják a tudományos eredmények közlésének szervezési és tervezési sajátosságait, gyakorlatot szereznek a kutatói tudománykommunikáció leggyakoribb műfajaiban: a prezentáció, poszter és kiadványszerkesztésben, megismerik a digitális grafikához, fényképezéshez, egyszerű információs honlap készítéséhez szükséges nyomdatechnikai, esztétikai és informatikai ismeretek alapjait, a kutatásmenedzsment elveit és módszereit alkalmazói szinten. Tudománykommunikációs nagyprojektek irányításában gyakorlatot szerzett oktatóink vezetésével betekintést nyernek az európai és magyar pályázati prioritásokba és pályázati mechanizmusokba és elsajátítják a pályázatírás lépéseit..
A hazai és nemzetközi szakemberek által fejlesztett taneszközök, a kitűnő infrastruktúrával ellátott tanulási környezet és a gyakorlatorientált képzési struktúra önmagában garancia a sikerre.

Hogyan tovább?

(Kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, elhelyezkedési lehetőségek)
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak lesznek a tudományos kutatások, eredmények, trendek értelmezésére, a társadalom számára érthető kommunikációjára, a célcsoportnak és a tudományterület sajátosságainak megfelelő kommunikációs csatornák kiválasztására, a kommunikációs eszközök hatékony alkalmazására. Ezen felül, a „Tudománykommunikáció és tudományos ismeretterjesztés” szakirány felkészít átfogó kommunikációs feladatok önálló megszervezésére, megvalósítására; a ”Természettudományos múzeumi ismeretterjesztés” szakirány kiállítások és ahhoz kapcsolódó gyermek és felnőtt programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, a „Kutatásmenedzsment” specializáció pedig a kutatások tervezésére és szervezésére, menedzselésére, kutatási pályázatok előkészítésére és lebonyolítására.

Remek gyakorlati helyek megpályázására van lehetősége hallgatóinknak. Egyik másodévesünk sikeresen pályázott egy CERN ösztöndíjra, a másik a jövő tanévtől a felsőoktatásban oktatóként vesz majd részt. Másodéveseink közül többen doktori képzésben tervezik folytatni tanulmányaikat: az ELTÉ-n és a Corvinus Egyetemen indul kommunikáció témájú doktori program. Az európai társ-tanszékekről érkező vendég-oktatóink szerint a szakon szerzett diploma utat nyithat mind a hazai, mind a külföldi sajtóorgánumokba, múzeumokba, kutatóhelyekre.

Miért pont az ELTE?

Az ELTE TTK-n működő Dokumentumfilm Stúdió és Tudománykommunikációs Kutatócsoport tévés, rádiós, nyomtatott és digitális újságírásban jártas, illetve múzeumpedagógus munkatársai vezetésével elemeznek és maguk is készítenek tudománykommunikációs alkotásokat a hallgatók. A tudományos média műhelyeiben, az egyetem saját szakgyűjteményeiben és a környező természettudományos és műszaki múzeumokban, terepgyakorlatokon és saját laboratóriumainkban sajátítják el a hang, álló és mozgókép készítésének elméletét és gyakorlatát, a videofilm- és rádióműsor-készítés elméletét és gyakorlatát, a nyomtatott és elektronikus újságírás műfaji sajátosságait, közművelődési kiadványok szerkesztését, szövegezését, a múzeumi kommunikációt és kiállítás-rendezést, valamint tudásportálok felépítését és működtetését.

Tanáraink neves és népszerű sajtóorgánumok szerkesztői, elismert múzeumi szakemberek, tudományos filmesek, természetfotósok, és a tudományos élet gyakorlott szereplői. Mellettük az ELTE három karának oktatói (a PPK, TÁTK és IK) biztosítják a szociológiai, pszichológiai, közgazdasági és informatikai tárgyak szakszerű oktatását. Hallgatóink tőlük tanulják a tudományszociológia, tudományelmélet ismereteit, a kommunikáció elméletét és általános gyakorlatát, a kutatásfejlesztés és a tudományos intézményrend¬szer működését, a társadalmi véleményformálás eszközrendszerét.

A TTK nemzetközileg elismert kutatócsoportjai, a más természettudományi szakok tehetséges hallgatói, a pezsgő egyetemi élet és az oktatási-kutatási központtá váló lágymányosi székhely inspiráló környezetet teremt hallgatóink számára.

A szakról további részleteket a http://edutech.elte.hu weboldalon, a „Felvételizőknek” menüpontban olvashatnak.

CsatolmányMéret
PDF icon tud.komm_ok.pdf79.83 KB