Választható mesterszakok

A jelentkezés menete

Ez a második szint, ide csak valamilyen diploma birtokában jelentkezhetsz. 2-5 félévnyi tanulás után mesterfokozatot lehet szerezni ezeken a szakokon. Különleges mesterszak a tanári mesterképzési szak, amelyről külön is olvashattok.

Felvételi

A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető. Az összpontszám három részből tevődik össze: hozott (előtanulmányok alapján számolandó), szerzett (felvételi vizsgára kapott) és többletpontokból (előnyben részesítés, TDK, OTDK eredmények, publikációk alapján). A pontos számítási módikról a megfelelő mesterszakról szóló fejezetben olvashatsz.

Képzés szerkezete

A természettudományos mesterszakok négy félévesek (120 kredit), melynek során az adott szakterület mély megismerése a cél. A generális szakok mellett interdiszciplináris szakok (anyagtudomány, biofizikus stb.) választására is lesz lehetőség, a szakokon belül pedig szakirányok segítik a további differenciálódást.

Lehetőségek

A mesterképzési szakok is szakdolgozattal, záróvizsgával zárulnak, a munkaerőpiaci elhelyezkedésen túl pedig lehetőség nyílik a doktori (PhD) képzés megkezdésére is, amely tudományos fokozat megszerezésére készít fel.