Kémia BSc

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A Kémiai Intézet tájékoztató füzete (2014).

A 2013. évi Educatio kiállításra készített kémia BSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet(2014).

Információs anyag az osztatlan kémiatanári (MEd) képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített kémiatanári szak tájékoztató lap.Az ELTE osztatlan kémia tanár (MEd) képzését a 2014. évi általános felvételi eljárásban az ELTE TKK (Tanárképző Központ) hirdeti meg. További információk: a Felvételi Tájékoztató ELTE TKK oldalán.


Az Egyetemen 2006 óta működő Kémia BSc a korábbi, osztatlan vegyész, informatikus vegyész illetve kémia-x tanár képzés bolognai rendszerben átalakult alapképzési formája. E három éves képzést elvégezve Vegyész (alapfokozatú) oklevél szerezhető.

A hat félévben (szemeszterben) alkalma nyílik a hallgatónak kellő elméleti tudást szereznie a kémia különböző tudományterületein, illetve megfelelő szakmai, gyakorlati tapasztalatokat elsajátítani a laborgyakorlatok során.

A képzés főbb tárgyelemei

Az első félévekben a gimnáziumi tanulmányokat folytatólag eleinte az általános- , szervetlen-  és a szerves kémia tudás mélyítésén van a hangsúly, kiegészítve egyéb természettudományok (matematika, fizika ) ismertetése mellett. Emellett mindenki számára nagy élményt nyújt a kémiai biztonságtechnika előadás, amit akár nevezhetnénk "robbantós órának" is.

A továbbiakban megjelennek a kémia új ágai is, mint fizikai kémia, kémiai számítástechnika, analitikai kémia, majd műszeres analitika, kolloidika, biológiai kémia, elméleti kémia, magkémia, kémiai technológia, környezetkémia és kémiai anyagtudomány.

Szélesebb mezőre lépve a természettudományok határterületein akár meteorológiát, ásványtan és kristálykémiát, vagy modern biológiát is tanulhat egy kémia  BSc-és.

Ezenkívül a hallgatónak teljesítenie kell általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi, valamint EU ismeretekből is.

A képzés fontos eleme a laborgyakorlatok. Szépen felépítve, teljesen az alapoktól kiindulva fokozatosan sajátítható el a különböző jelenségek, eljárások laboratóriumi megvalósítása. S idővel, például egy tömbösített szerves labor keretében egy héten keresztül megtapasztalhatja a hallgató, milyen vegyésznek lenni, s egész nap a laborban dolgozni.

Szakirányok, továbbtanulási lehetőségek

Kémia BSc-én két szakirány választható a vegyész illetve tanári. A két szakirány közötti különbség, hogy míg a vegyészeknek több kötelező laborgyakorlatunk van, a tanár szakosoknak pedig a Pedagógiai és Pszichológiai Kar által előírt kötelező "tanári" tárgyakat kell teljesíteniük. A vonatkozó rendelet értelmében az alapszak elvégzése után a tanári szakirány teljesítését igazoló "betétlap" nem képesít iskolai tanításra, végleges tanári diploma csak a Tanári MSc-ben szerezhető.

A vegyész szakirányon végzett BSc-és hallgató Anyagtudomány illetve Vegyész mesterképzésre felvételizhet. Vegyész mesterszakon különböző szakirányok is választhatók majd: Analitikai kémia, Anyagkutatás, Gyógyszerkutatás, Kémiai informatika (előkészületben), Környezetkémia (előkészületben), Szintetikus kémia, Szerkezetkutatás

A mesterdiplomások legjobbjai pedig még a Kémiai Doktori Iskolában is folytathatják tanulmányaikat.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Kémia Intézetben 18 féle kutató laboratórium, s kettő, az MTA-val is közös  kutatócsoport is működik. TDK illetve szakdolgozati munka keretében hallgatók is bekapcsolódhatnak a választott kutató egység munkájába. Van olyan hallgató, aki a KI-vel kapcsolatban álló kutatóintézetek vagy magáncégek valamelyikében ké­szíti el diplomamunkáját, s ott gyakran állásajánlatot is kapnak. Ezenkívül van mód rá, hogy részképzés keretében egy-két félévet külföldi egyetemen, ill. kutatóintézet­ben  töltsön a diák
.
Az ELTE jó híre, széles körű ismertsége jó ajánlólevél az itt végzettek elhelyezkedéséhez. Az ELTE-n szerzett tu­dás és diploma versenyképes nem csak Magyarországon, hanem Európában is.

További információk olvashatók az ELTE TTK Kémiai Intézet honlapján, http://www.chem.elte.hu illetve részletes tantárgyi tematikák is megtalálhatók az ELTE TTK Tanulmányi Osztály honlapján: http://ttkto.elte.hu/

 

CsatolmányMéret
PDF icon kemia_ok.pdf73.34 KB
PDF icon kemiatanar_ok.pdf82.99 KB